Nowy Dyrektor ds. Badań (Chief Scientific Officer) w OncoArendi

Spółka OncoArendi Therapeutics zatrudniła doktora Rafała Kamińskiego na stanowisko Chief Scientific Officer (Dyrektor ds. Badań). Dr Rafał Kamiński ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w międzynarodowych firmach farmaceutycznych. Bezpośrednio przed zatrudnieniem w OncoArendi Therapeutics dr Rafał Kamiński pracował dla globalnego giganta farmaceutycznego – grupy Roche (Bazylea, Szwajcaria).

Dr Rafał Kamiński rozpocznie pracę w OncoArendi Therapeutics w wymiarze pełnego etatu w styczniu 2020 roku, jednak w międzyczasie zespół zarządzający OncoArendi wprowadza go już w zakres prowadzonych badań oraz długofalową strategię rozwoju firmy. Dr Kamiński będzie odpowiedzialny za kontynuację strategii rozwoju programów badawczych w firmie od etapu identyfikacji i walidacji nowych celów terapeutycznych poprzez rozwój kliniczny leków wczesnych faz do business development. Będzie miał również istotny wpływ na rozwój kadr B+R, strategię publikacyjną i nadzór na postępami w programach rozwoju nowych leków.

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia Rafała do naszego zespołu menadżerskiego. Rafał wnosi bogate doświadczenie z czołowych światowych firm farmaceutycznych (Roche, UCB Pharma). Objęcie przez niego stanowiska Dyrektora ds. Badań (Chief Scientific Officer) jest owocem wieloletniego planu i strategii dalszego rozwoju OncoArendi – komentuje Marcin Szumowski, CEO. – Planujemy też włączenie Rafała w działania w obszarze Business Development i oczekujemy, że po pierwszych kilku miesiącach aklimatyzacji w OncoArendi i w Polsce, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Nadzorczą, dołączy do zarządu firmy dodaje Marcin Szumowski.

Stanowisko Chief Scientific Officer to jedna z kluczowych ról zarządczych w firmie biotechnologicznej – z jednej strony wymagająca szerokiej wiedzy naukowej, rozumienia procesu odkrywania nowych leków i strategicznego myślenia, z drugiej wymagająca bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

 – Rafał jest osobą, która posiada wszystkie te cechy i może wnieść bardzo wiele w dalszy rozwój strategii i programów badawczych OncoArendi. Jesteśmy dumni, że Rafał wybrał dalszy rozwój kariery w polskiej dynamicznej spółce biotechnologicznej, rezygnując z zatrudnienia u globalnego giganta, jakim jest grupa Roche, i że wspólnymi siłami będziemy dążyć do wyznaczonego celu – pierwszego polskiego leku innowacyjnego na światowym rynku. Dzielimy z Rafałem tę wspólną pasję i dzięki temu rozpoczynamy współpracę – mówi Marcin Szumowski.

Dr Rafał Kamiński posiada bogate i wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (National Institutes of Health, NIH) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia). Dr Kamiński od ponad 12 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R w dziedzinie neurologii. Zarządzał międzynarodowymi zespołami, składającymi się z kilkunastu do kilkudziesięciu osób. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię rozwoju, portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów klinicznych. Dwa z jego projektów z sukcesem przeszły przez badania Fazy I/II, a jeden z leków (padsevonil) jest w Fazie III rozwoju klinicznego. Dr Kamiński uczestniczył w naukowej ewaluacji wielu kandydatów na leki w ramach procesów due diligence i negocjacji licencyjnych. Posiada doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu projektów rozwoju leków prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi firmami biotechnologicznym oraz z wyspecjalizowanymi dostawcami usług (ang. contract research organizations, CRO). Był członkiem rad naukowych oraz komitetów doradczych (7PR UE; Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym kilku z grupy Nature), a jego prace były cytowanie ponad 2.500 razy (Google Scholar, h-index 32). Jest także twórcą lub współtwórcą 6 wynalazków biotechnologicznych objętych zgłoszeniami patentowymi.