Molecure podało pierwszemu pacjentowi OATD-02, innowacyjny pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu nowotworów

  • OATD-02 to doustny, silny i selektywny, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) w terapiach przeciwnowotworowych
  • Badanie kliniczne fazy I ma na celu ocenę profilu bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności OATD-02 w leczeniu pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi – wstępne dane kliniczne oczekiwane są jeszcze pod koniec 2023 roku
  • OATD-02 to już drugi kandydat na lek z portfolio projektów spółki Molecure, który przeszedł do etapu badań klinicznych

Warszawa, 8 marca 2023 – Spółka Molecure S.A. (“Molecure”, GPW ticker: MOC), firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii, do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, bezpośrednio modulujących cele białkowe i funkcję RNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, poinformowała dziś o podaniu OATD-02 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I jako monoterapii w leczeniu zaawansowanych guzów litych.

Badanie kliniczne I fazy jest otwartym, wieloośrodkowym badaniem typu „first in human” z rosnącą dawką w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, aktywności przeciwnowotworowej i ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki OATD-02. Badanie jest prowadzone w 3 ośrodkach w Polsce i obejmie maksymalnie 40 pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i przerzutowymi guzami litymi, w tym rakiem jelita grubego, rakiem jajnika, rakiem trzustki lub rakiem nerkowokomórkowym.

„Pierwsze podanie OATD-02 pacjentowi to dla naszej firmy historyczny moment. Bardzo cieszymy się z faktu, że już druga odkryta przez nas cząsteczka przeszła do etapu badań klinicznych. Terapie onkologiczne to istotna i wciąż niezaspokojona potrzeba medyczna, dlatego jest dla nas bardzo ważne, że badanie kliniczne OATD-02 już w tak wczesnej fazie będzie przeprowadzone w Polsce z udziałem polskich pacjentów. Jesteśmy dumni, że dzięki pracy naszych naukowców pacjenci w Polsce zyskają dostęp do innowacyjnej terapii, która ma szansę im pomóc” – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i Chief Executive Officer Molecure S.A.

„OATD-02 to pierwszy i jedyny na świecie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu guzów litych. Ten nowy kandydat na lek został zaprojektowany w celu poprawy wyników leczenia pacjentów onkologicznych, również w zaawansowanym stadium choroby, dzięki aktywacji odpowiedzi immunologicznej w obrębie immunosupresyjnego środowiska guza. Z niecierpliwością czekamy na wstępne dane z fazy “first in human”, które możemy otrzymać nawet pod koniec 2023 roku.” – mówi Dr Samson Fung, Chief Medical Officer Molecure S.A.

Informacje o OATD-02 (immuno-onkologia) 

OATD-02 jest rozwijany przez Molecure jako potencjalna nowa terapia dla wielu guzów litych. Jest to pierwszy i jedyny podwójnie działający inhibitor arginazy w rozwoju dla leczenia raka, zaangażowany zarówno w odporność guza jak i metabolizm. Arginaza 1 (ARG1) i Arginaza 2 (ARG2) są potwierdzonymi celami, które zostały znalezione w różnych typach guzów, gdzie ich zwiększona aktywność koreluje z bardziej zaawansowaną chorobą i gorszym rokowaniem klinicznym ze względu na zmniejszony poziom argininy.

Dodatkowych informacja udzielają:

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków sell-side:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

O firmie Molecure S.A.

Molecure S.A. to firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.

Molecure wygenerowało zróżnicowane portfolio siedmiu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada bogate doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek opracowanym przez Molecure jest OATD-01, pierwszy w klasie podwójny inhibitor chitynaz do zastosowania w leczeniu chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza i idiopatyczne włóknienie płuc, który jest gotowy do wejścia do II fazy badań klinicznych. Rozpoczęcie badania II fazy u pacjentów z sarkoidozą spodziewane jest w 2023 roku.

Drugim kandydatem na lek jest OATD-02, doustny, selektywny, pierwszy w klasie, podwójny inhibitor arginazy (ARG1 i ARG2) do zastosowania w leczeniu nowotworów, który jest w I fazie badania klinicznego.

Siedziba i laboratoria Molecure znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MOC).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://molecure.com/pl/

LinkedIn: Molecure | Twitter: @molecure_sa | YouTube: Molecure SA