Marcin Szumowski i Rafał Kamiński z Zarządu OncoArendi kupili akcje Spółki

Dalszy wzrost wartości OncoArendi opiera się na strategii rozwoju m.in. w obszarze małych cząsteczek celujących w mRNA oraz komercjalizacji kandydatów, w tym najbardziej zaawansowanej cząsteczki OATD-02

W dniu 17 maja Spółka OncoArendi poinformowała o nabyciu przez dwóch jej menadżerów łącznie ponad 3,5 tys. akcji Spółki za kwotę ok. 165 tys. PLN. Prezes Zarządu, CEO – Marcin Szumowski kupił 3 000 akcji za kwotę ok. 140 tys. PLN, natomiast Rafał Kamiński – Członek Zarządu, CSO kupił 527 akcji za kwotę ok. 25 tys. PLN.

Dalszy wzrost wartości OncoArendi opiera się na strategii rozwoju m.in. w obszarze małych cząsteczek celujących w mRNA oraz komercjalizacji kandydatów, w tym najbardziej zaawansowanej cząsteczki OATD-02

W dniu 17 maja Spółka OncoArendi poinformowała o nabyciu przez dwóch jej menadżerów łącznie ponad 3,5 tys. akcji Spółki za kwotę ok. 165 tys. PLN. Prezes Zarządu, CEO – Marcin Szumowski kupił 3 000 akcji za kwotę ok. 140 tys. PLN, natomiast Rafał Kamiński – Członek Zarządu, CSO kupił 527 akcji za kwotę ok. 25 tys. PLN.

Marcin Szumowski, będący współzałożycielem i Prezesem Zarządu, jest istotnym akcjonariuszem posiadającym po zakupie
1 065 000 akcji OncoArendi. Rafał Kamiński pełniący funkcję Dyrektora ds. Naukowych (CSO) od stycznia 2020 roku, a od kwietnia 2020 roku funkcję Członka Zarządu, dokonał zakupu 527 akcji OncoArendi (wcześniej nie posiadał akcji Spółki).

Menadżerowie podkreślają, że decyzja ma swoje podłoże w silnej wierze w Spółkę i jej duży potencjał do wzrostu wartości. Szczególnie podkreślany jest także nowy, przyszłościowy aspekt strategii związany z rozwojem firmy w kierunku leków małocząsteczkowych celujących w mRNA. W związku z dobrymi perspektywami oraz planami dalszego rozwoju Marcin Szumowski oraz Rafał Kamiński podjęli decyzję o nabyciu akcji Spółki.

– Ubiegły rok był przełomowy dla OncoArendi. Dotrzymaliśmy słowa danego inwestorom i podpisaliśmy historyczny kontrakt z Galapagos NV. Jest to globalna umowa licencyjna o najwyższej, jak dotąd, wartości w polskiej biotechnologii. Wiążemy z tą umową bardzo duże nadzieje. Jeśli rezultaty osiągane w badaniach klinicznych związku GLPG4716 (do niedawna OATD-01) będą pomyślne, to spodziewamy się znaczącego strumienia przychodów w ciągu najbliższych kilku lat – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Cząsteczka GLPG4716, wcześniej OATD-01, jest wiodącym i najbardziej zaawansowanym projektem Galapagos w chorobach włóknieniowych i zmierza do rozpoczęcia II fazy badań klinicznych, co ostatnio belgijski partner potwierdził w trakcie konferencji inwestorskiej.

– Po wielkim sukcesie, jakim było nawiązanie współpracy z Galapagos, przystąpiliśmy do precyzowania strategii rozwoju na lata 2021-2025. Szczególnie duży potencjał widzimy w nowym i kluczowym z punktu widzenia budowania wartości obszarze, czyli rozwoju rewolucyjnej platformy technologicznej, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w mRNA – mówi Marcin Szumowski. – Jestem przekonany o dalszym wzroście wartości OncoArendi, który wypracujemy, realizując konsekwentnie nasze plany strategiczne w tych atrakcyjnych obszarach – mówi Marcin Szumowski.

– W 2020 r. uwaga całego świata skoncentrowała się na mRNA w związku z opracowywaniem przełomowych szczepionek przeciwko COVID-19, wykorzystujących tę innowacyjną technologię. Samo mRNA oraz terapeutyczny potencjał celowania w jego fragmenty są przedmiotem badań biotechnologów już od nieco dłuższego czasu. Wciąż są to badania na relatywnie wczesnym etapie, ale skutecznie wzbudzają zainteresowanie największych graczy ze świata farmacji i biotechnologii. W OncoArendi również uważnie śledziliśmy ten obszar, przeanalizowaliśmy nasze zasoby i potencjał rynkowy. Zdecydowaliśmy, że to jest kierunek, w którym chcemy podążać i dalej rozwijać nasze kompetencje. Oprócz współpracy z Galapagos oraz nowych planów strategicznych chciałbym również podkreślić, że nasz kolejny najbardziej zaawansowany program (czyli inhibitor arginazy OATD-02 z potencjałem zastosowania w terapiach immunoonkologicznych) jest na bardzo dobrej drodze, aby w niedalekiej perspektywie trafić do badań klinicznych. Te wszystkie zdarzenia i wynikający z nich potencjał przekonują mnie, aby jeszcze mocniej angażować się w Spółkę, również kapitałowo – mówi Rafał Kamiński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych OncoArendi Therapeutics S.A.

Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Kontakt dla inwestorów:
Katarzyna Mucha, cc group
tel. +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

OncoArendi Therapeutics (WSE: OAT) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym i chorób nowotworowych.

Model biznesowy OncoArendi polega na odkrywaniu i rozwoju leków pierwszych lub najlepszych w swojej klasie (ang. first-in-class lub best-in-class) i licencjonowaniu praw do ich dalszego rozwoju i sprzedaży większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym o zasięgu globalnym. W 2020 r. OncoArendi z sukcesem ukończyło 1 fazę kliniczną dla kandydata na lek OATD-01 – dualnego inhibitora chitynaz. W listopadzie 2020 r. OncoArendi podpisało z Galapagos NV największą w historii polskiej biotechnologii umowę o współpracy o wartości total biodollar ponad 320 mln EUR, co stanowi jednoznaczną walidację potencjału naukowego oraz modelu biznesowego Spółki. Na podstawie umowy OncoArendi przyznało Galapagos wyłączną licencję na kontynuację rozwoju cząsteczki OATD 01.

Firma jest notowana na GPW od kwietnia 2018 r. Więcej informacji pod linkiem: www.oncoarendi.com