Jak powstaje nowy lek? – od odkrycia do pierwszego podania związku badanego ludziom

Jak powstaje nowy lek?

Od odkrycia do pierwszego podania związku badanego ludziom. Publikacja na temat badań prowadzonych w OncoArendi