Innowacyjny startup staje się liderem nowoczesnej biotechnologii – OncoArendi w 10. rocznicę istnienia zmienia się w Molecure

OncoArendi Therapeutics nie zwalnia tempa rozwoju. Spółka ma za sobą pierwszą dekadę działalności, w której odniosła wiele sukcesów oraz potwierdziła swój model biznesowy, zawierając przełomową umowę licencyjną. Firma weszła w nowy obszar badawczy, rozwijając cząsteczki celujące w mRNA, wzbogaca portfolio swoich projektów, a przede wszystkim z determinacją realizuje swoją misję.

OncoArendi Therapeutics nie zwalnia tempa rozwoju. Spółka ma za sobą pierwszą dekadę działalności, w której odniosła wiele sukcesów oraz potwierdziła swój model biznesowy, zawierając przełomową umowę licencyjną. Firma weszła w nowy obszar badawczy, rozwijając cząsteczki celujące w mRNA, wzbogaca portfolio swoich projektów, a przede wszystkim z determinacją realizuje swoją misję.

Naszą ambicją i celem realizowanym konsekwentnie od 10 lat jest pomoc pacjentom, u których zdiagnozowano nieuleczalną chorobę. Nasi naukowcy wytrwale szukają innowacyjnych rozwiązań, które mogą w przyszłości odmienić dramatyczny los tych osób. Wiedza to dziś najskuteczniejsze narzędzie do walki z nieuleczalną chorobą. My tę wiedzę zdobywamy i skutecznie ją stosujemy – mówi Marcin Szumowski – Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics.

Spółka została założona w 2012 r., w celu opracowania pierwszych w swojej klasie małych cząsteczek w onkologii. Z czasem zaczęła się też specjalizować w chorobach zapalnych i włóknieniowych, w oparciu o niezbadane dotychczas cele białkowe. W tym czasie OncoArendi odniosło wiele sukcesów na polu badawczym. W listopadzie 2020 r. firma zawarła umowę licencyjną oraz umowę o współpracy badawczej z firmą Galapagos, wiodącą europejską spółką biotechnologiczną. Umowa dotyczyła OATD-01, pierwszego w swojej klasie inhibitora chitynaz, rozwijanego we wskazaniu idiopatycznego włóknienia płuc. Całkowita wartość umowy, określającej warunki wyłącznej licencji na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD-01 wyniosła 322 mln euro.

– Środki pozyskane z transakcji z Galapagos NV z końca 2020 roku wykorzystaliśmy na rozwój w dwóch kluczowych obszarach: budowania atrakcyjnego i zrównoważonego pipeline projektów o potencjale first-in-class, oddziałujących z białkami oraz rozwoju platformy odkrywania leków małocząsteczkowych modulujących funkcję RNA. Jest to nowy i bardzo atrakcyjny obszar, który pozwala na opracowywanie nowych leków tam, gdzie tradycyjne leki oddziałujące z białkami nie mogły być stosowane – mówi Zbigniew Zasłona, członek zarządu OncoArendi Therapeutics i dyrektor Biologii.

OncoArendi poszerza swoje horyzonty, inwestując w rozwój przełomowej platformy RNA, która może być wykorzystywana w terapii wielu nieuleczalnych dotąd chorób. Rozpatrując sukcesy warto wspomnieć o podpisanej przez OncoArendi w połowie 2021 r. umowie z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Grupa naukowa pod kierownictwem prof. Janusza Bujnickiego, stworzyła unikalne w skali światowej algorytmy i oprogramowanie, które są kluczowymi elementami na wczesnym etapie odkrywania nowych leków, celujących w RNA. Współpraca naukowa z OncoArendi dotyczy rozwoju platformy małych cząsteczek celujących w RNA. Innowacyjność rozwiązań bioinformatycznych, opracowanych przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Bujnickiego, daje OncoArendi szansę uzyskania przewagi technologicznej nad innymi firmami rozwijającymi leki drobnocząsteczkowe w oparciu o modulację funkcji RNA. W wyniku tej współpracy osiągnięto właśnie kamień milowy w postaci dokonania rankingu fragmentów RNA, najlepiej podatnych na modulację funkcji przez małe cząsteczki. Aktualnie rozpoczęto badania służące eksperymentalnemu potwierdzeniu struktury drugorzędowej trzech najbardziej obiecujących fragmentów mRNA.

Z kolei w lutym br. spółka OncoArendi zleciła BIOMAPAS, doświadczonemu CRO z siedzibą na Litwie, zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego pierwszej fazy typu ‘First in Human’ dla związku OATD-02. Jest to podwójny inhibitor arginaz, opracowywany jako innowacyjny lek, przeznaczony dla terapii pacjentów z niektórymi postaciami zaawansowanych nowotworów. Celem badania klinicznego, podczas którego związek OATD-02 zostanie podany człowiekowi po raz pierwszy, będzie zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji oraz aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów obu płci z chorobami nowotworowymi. W badaniu klinicznym udział weźmie 40 osób w kilku szpitalach w Polsce.

OncoArendi nie zwalnia tempa i dotrzymuje złożonych obietnic. 11 marca br. firma zawarła umowę opcji na licencję wyłączną z Uniwersytetem Michigan. Współpraca ta ma na celu opracowanie nowych inhibitorów drobnocząsteczkowych nieujawnionego białka, pomocnych w terapiach chorób włóknieniowych. Oznacza to, że spółka cały czas rozszerza i wzmacnia swój portfel projektów w obszarze związków drobnocząsteczkowych, które modulują funkcje nowych celów białkowych, zaangażowanych w procesy zapalne i włóknieniowe.

Te liczne osiągnięcia pozwoliły spółce OncoArendi na stworzenie zróżnicowanego portfolio dziesięciu odrębnych programów badawczych, niosących realną nadzieję milionom pacjentów na całym świecie.

Spółka w najbliższych dniach zacznie funkcjonować pod nową nazwą – Molecure. Komunikacji tej zmiany, także w zakresie identyfikacji wizualnej, towarzyszy hasło przewodnie – Fate can be altered. Wprowadzenie nowej nazwy jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, która po 10 latach od założenia staje się jednym z liderów w poszukiwaniu skutecznych i innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na wiele śmiertelnych chorób.

– Przez minione 10 lat odnieśliśmy wiele sukcesów badawczych, stale poszerzamy portfolio projektów. Pracujemy nad tym, aby w przyszłości wprowadzić nowe, skuteczne, wynalezione w Polsce leki na światowy rynek. Rozpoczynamy współpracę z kolejnymi wiodącymi ekspertami, w Polsce i za granicą. Pozyskujemy talenty naukowe z całego świata. W konsekwencji, nasza nowa tożsamość – Molecure – lepiej odzwierciedla obrany przez nas strategiczny kierunek. Dojrzewając do Molecure, sygnalizujemy nowy etap rozwoju firmy, nowe szanse dla naszych akcjonariuszy, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy potrzebują przełomowych terapii opartych na innowacyjnych małych cząsteczkach. Fate can be altered – to kwintesencja tych pozytywnych zmian – podkreśla Marcin Szumowski Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics.

Spółka posiada swoje laboratoria w Warszawie i Łodzi. Na rynku głównym GPW jest notowana od kwietnia 2018 r. Spółka osiągnęła w 2020 r. 125 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Kontakt dla mediów:
media@oncoarendi.com