Dr Zbigniew Zasłona nowym szefem Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics. Dr Paweł Dobrzański, dotychczasowy szef Działu Biologii, będzie nadal zaangażowany we współpracę z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek Rady Naukowej Spółki.

Do zespołu badawczego OncoArendi Therapeutics S.A. dołącza dr Zbigniew Zasłona, który jest biologiem i naukowcem z imponującym dorobkiem w badaniach chorób płuc (od 2015 r. pracownik naukowy Trinity College Dublin). Przed rozpoczęciem współpracy z OncoArendi dr Zasłona pełnił funkcję Senior Investigator w firmie biofarmaceutycznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za badania nad nowymi celami terapeutycznymi w obszarze immunometabolizmu (programy opracowania leków przeciwzapalnych).

Dr Zbigniew Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szeroko cytowanym w najważniejszych publikacjach naukowych. Badania pod kierownictwem dr. Zasłony, prowadzone przez naukowców z Trinity College Dublin, doprowadziły do przełomowego odkrycia, które potwierdziło, że białko Caspase-11 jest kluczowym czynnikiem wywołującym zapalenie dróg oddechowych w astmie. Publikacja wyników pracy naukowej na ten temat miała miejsce w lutym br. w czasopiśmie Nature Communications.

W październiku 2020 roku dr Zbigniew Zasłona obejmie funkcję Dyrektora Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics, zastępując na tym stanowisku dr Pawła Dobrzańskiego, który będzie współpracował z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek rady naukowej (Scientific Advisory Board).

Do zespołu badawczego OncoArendi Therapeutics S.A. dołącza dr Zbigniew Zasłona, który jest biologiem i naukowcem z imponującym dorobkiem w badaniach chorób płuc (od 2015 r. pracownik naukowy Trinity College Dublin). Przed rozpoczęciem współpracy z OncoArendi dr Zasłona pełnił funkcję Senior Investigator w firmie biofarmaceutycznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za badania nad nowymi celami terapeutycznymi w obszarze immunometabolizmu (programy opracowania leków przeciwzapalnych).

Dr Zbigniew Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szeroko cytowanym w najważniejszych publikacjach naukowych. Badania pod kierownictwem dr. Zasłony, prowadzone przez naukowców z Trinity College Dublin, doprowadziły do przełomowego odkrycia, które potwierdziło, że białko Caspase-11 jest kluczowym czynnikiem wywołującym zapalenie dróg oddechowych w astmie. Publikacja wyników pracy naukowej na ten temat miała miejsce w lutym br. w czasopiśmie Nature Communications.

W październiku 2020 roku dr Zbigniew Zasłona obejmie funkcję Dyrektora Działu Biologii w OncoArendi Therapeutics, zastępując na tym stanowisku dr Pawła Dobrzańskiego, który będzie współpracował z OncoArendi w roli Senior Scientific Advisor jako członek rady naukowej (Scientific Advisory Board).

– W ostatnim czasie zespół OncoArendi Therapeutics został istotnie wzmocniony kluczowymi menadżerami z międzynarodowym doświadczeniem i bogatym dorobkiem naukowym. W październiku 2019 roku do zespołu dołączył dr Rafał Kamiński, obejmując stanowisko Chief Scientific Officer (Dyrektor ds. Badań). Z kolei w lipcu tego roku dr Timi Oshodi objął stanowisko Director of Preclinical Development (Dyrektor ds. Rozwoju Przedklinicznego). Teraz możemy pochwalić się dołączeniem do naszego teamu dr. Zbigniewa Zasłony. To pokazuje ogromny potencjał naszej firmy i jej atrakcyjność, również jako miejsce pracy dla ambitnych naukowców mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A. – Jestem przekonany, że dołączenie do zespołu dr. Zbigniewa Zasłony, jako nowego Szefa Biologii oraz kontynuacja współpracy zespołu biologii z dr. Pawłem Dobrzańskim w roli doradcy naukowego, przyniesie OncoArendi wymierne korzyści. Nowe spojrzenie dr. Zbigniewa Zasłony, pod kierownictwem CSO dr. Rafała Kamińskiego, wsparte doświadczeniem i doradztwem dr. Pawła Dobrzańskiego, z pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nas projektów badawczych oraz osiągnięcia strategicznych celów badawczych i biznesowych – dodaje Marcin Szumowski.

Przejście dr. Pawła Dobrzańskiego do rady naukowej Spółki było wcześniej dyskutowane i zaplanowane – po prawie 4 latach owocnej współpracy z dr. Dobrzańskim, w tym ponad półtora roku w roli Dyrektora Naukowego Działu Biologii, zapadła wspólna decyzja o zmianie formuły dotychczasowej współpracy.

– W imieniu całego zespołu składam na ręce dr. Pawła Dobrzańskiego serdeczne podziękowania za jego dotychczasowy duży wkład w rozwój firmy i realizowanych przez nią programów, w szczególności w zakresie rozwoju przedklinicznego oraz strategii rozwoju klinicznego cząsteczek OATD-01 i OATD-02 w ramach platformy chitynazowej i arginazowej. Jednocześnie cieszymy się, że Paweł nadal będzie dzielił się z nami swoim doświadczeniem i radami jako członek Rady Naukowej OncoArendi mówi Marcin Szumowski.

Dr Zbigniew Zasłona obronił doktorat w 2010 na Uniwersytecie Giessen i Marburg Lung Center w Niemczech, badając mechanizmy modulujące odporność wrodzoną w kontekście zapalenia płuc. Po uzyskaniu doktoratu, kontynuował prace na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Michigan w USA, gdzie skupił się na badaniach farmakologicznych receptorów GPCR, a w szczególności lipidowych mediatorów zapalenia. Na swoje badania otrzymał amerykańskie i niemieckie granty z Deutsche Forschungsgemeinschaft i American Lung Association. Od 2015 roku był pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin (Irlandia) na wydziale Biochemii i Immunologii, a także w nowo powstałej firmie biotechnologicznej Sitryx, gdzie był odpowiedzialny za programy opracowania leków przeciwzapalnych. W swoich badaniach zgłębiał mechanizmy hamowania aktywacji inflamasomu (złożonego układu molekularnego reagującego na czynniki wywołujące zapalenie, mającego kluczowe znaczenie przy zwalczaniu infekcji) i regulacji immunometabolizmu. Prowadził też program INsTRuCT, finansowany z funduszy Unii Europejskiej Horyzont 2020, który ukierunkowany jest na terapię opartą na mieloidalnych komórkach regulatorowych (MRC). Dr Zasłona jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, takich jak Nature, Blood, Journal of Experimental Medicine i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Jego prace były cytowane ponad 1.400 razy. Jest także częstym recenzentem w czasopismach immunologicznych i pulmonologicznych. Dr Zasłona jest uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie procesów zapalnych i chorób płuc, wielokrotnie zapraszanym na wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych.

***

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju
i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych
ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/

Twitter: @oncoarendi

 Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski, cc group

tel. +48 531 613 067

e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

 Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Mucha, cc group

tel. +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl