Dr Samson Fung obejmuje stanowisko Chief Medical Officer (CMO) w OncoArendi Therapeutics

Dr Fung będzie odpowiedzialny za strategię rozwoju klinicznego, badania translacyjne i nadzór nad procesem regulacyjnym Spółki

Warszawa, Polska – 27 stycznia 2022 r. – OncoArendi Therapeutics S.A. („OncoArendi”; GPW: OAT), firma biotechnologiczna, specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują funkcję RNA oraz niezbadanch dotąd celów białkowych w terapii wielu nieuleczalnych chorób, informuje o powołaniu doktora nauk medycznych Samsona Funga na stanowisko Chief Medical Officer, CMO. Dr Fung będzie odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. Pokieruje on także pracami nad OATD‑02, nowatorskim podwójnym inhibitorem arginazy, który niebawem wejdzie w I fazę badań klinicznych.

Dr Fung będzie odpowiedzialny za strategię rozwoju klinicznego, badania translacyjne i nadzór nad procesem regulacyjnym Spółki

Warszawa, Polska – 27 stycznia 2022 r. – OncoArendi Therapeutics S.A. („OncoArendi”; GPW: OAT), firma biotechnologiczna, specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują funkcję RNA oraz niezbadanch dotąd celów białkowych w terapii wielu nieuleczalnych chorób, informuje o powołaniu doktora nauk medycznych Samsona Funga na stanowisko Chief Medical Officer, CMO. Dr Fung będzie odpowiedzialny za globalny rozwój kliniczny firmy, badania translacyjne oraz strategie regulacyjne. Pokieruje on także pracami nad OATD‑02, nowatorskim podwójnym inhibitorem arginazy, który niebawem wejdzie w I fazę badań klinicznych.

„Bogate doświadczenie dr Funga w opracowywaniu leków, w medycynie translacyjnej i w onkologii oraz wiedza zdobyta podczas pracy w wiodących firmach biofarmaceutycznych sprawiają, że stanie się on kluczowym członkiem naszego zespołu”, mówi Marcin Szumowski, CEO OncoArendi Therapeutics.  Z radością i dużymi nadziejami witamy Samsona na pokładzie, w okresie dynamicznego rozwoju naszego portfolio programów najlepszych w swojej klasie w obszarze terapii przeciwnowotworowych oraz chorób włóknieniowych. Liczymy, że pod przewodnictwem Samsona OATD-02, silnie działający podwójny inhibitor arginazy, z sukcesem wejdzie w fazę badań klinicznych w drugiej połowie 2022 roku, dając nową szansę pacjentom onkologicznym z różnymi typami nowotworów” dodaje Marcin Szumowski.

Dr Fung wskazuje: „Bardzo się cieszę, że dołączam do OncoArendi na tak ważnym etapie  rozwoju firmy.  Współpraca z utalentowanym zespołem będzie dla mnie dużą przyjemnością. Wierzę, że wspólnie będziemy dążyli do stworzenia leków małocząsteczkowych dających szansę leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi i włóknienieniowymi na całym świecie. ”

Dr Fung ukończył studia na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech i uzyskał tytuł lekarza chorób wewnętrznych ze specjalizacją w zakresie onkologii i hematologii. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie globalnego rozwoju klinicznego oraz rozwoju biznesu, które zdobył m.in. pełniąc funkcje kierownicze w obszarze nauk biologicznych w wiodących światowych firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, takich jak Roche, Novartis, Pharmacia/Pfizer, Novo Nordisk i AstraZeneca. Samson Fung był także szefem rozwoju klinicznego oraz interim CMO w czołowych firmach biotechnologicznych, takich jak Micromet (przejęty przez Amgen), Morphosys czy argenx.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Kontakty z mediami i inwestorami indywidualnymi:

Michał Wierzchowski

m: +48 531 613 067
t: +4822 440 1 440
@: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami:

Katarzyna Mucha

m: +48 697 613 712
t: +4822 440 1 440
@: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

O OncoArendi

 OncoArendi to firma biotechnologiczna odkrywająca i doprowadzająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej do poszukiwania i opracowywania najlepszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują RNA i cele białkowe w terapii wielu nieuleczalnych chorób.

Światowej klasy technologie chemii medycznej pozwoliły firmie OncoArendi na wygenerowanie zróżnicowanego portfolio i dziewięciu odrębnych programów przy wsparciu wiodących akademickich instytucji naukowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), który posiada znaczące doświadczenie w badaniu struktury i funkcji RNA.

Firma OncoArendi zawarła z Galapagos umowę o wyłącznej współpracy i licencji na globalny rozwój i komercjalizację leku OATD-01 firmy OncoArendi. OATD-01 jest gotowym do fazy 2 inhibitorem chitotriozydazy/kwaśnej chitynazy ssaków (CHIT1/AMCase) przeznaczonym do leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) i innych chorób z elementami zwłóknienia.

Siedziba i laboratoria OncoArendi znajdują się w Warszawie oraz w Łodzi, a Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: OAT).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach https://oncoarendi.com/en/ LinkedIn: @OncoArendi Therapeutics | Twitter: @oncoarendi | YouTube: @ OncoArendi Therapeutics