Badania OncoArendi Therapeutics nad innowacyjną platformą leków przeciwnowotworowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania z NCBR

Złożony przez OncoArendi Therapeutics w ramach konkursu „POIR ‒ Szybka Ścieżka” wniosek o dofinansowanie projektu badawczego – „Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej”, znalazł się na liście rekomendowanych projektów do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Całkowity koszt projektu ma wynieść ok. 31 mln zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania to ponad 22 mln zł.

– Rekomendacja dofinansowania przez NCBR pozwoli nam na uruchomienie kolejnego projektu w ramach nowej, deubikwitynazowej platformy badawczej, która rozszerzy pipeline realizowanych przez OncoArendi programów w ramach platform chitynazowej i arginazowej. Dzięki platformie obiecujących celów biologicznych jeszcze mocniej wchodzimy w obszar immunoonkologii, która jest najbardziej atrakcyjnym i najszybciej rozwijającym się obszarem terapeutycznym w leczeniu nowotworów. Celem projektu jest opracowanie nowego, eksperymentalnego leku przeciwnowotworowego, który ma potencjalnie znaleźć zastosowanie w immunoterapii chorób nowotworowych. Przewagą nowego, rozwijanego leku nad obecnie stosowanymi terapiami ma być jego unikalny mechanizm działania, bezpieczeństwo i skuteczność, szczególnie w porównaniu do chemioterapii i terapii biologicznych. Deubikwitynazy stanowią innowacyjne podejście terapeutyczne, a jednocześnie doskonale uzupełniają i wpisują się w naszą ekspertyzę zbudowaną w obszarze arginaz. Można powiedzieć, że rozwój platformy deubikwitynazowej jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju mówi dr Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i CEO OncoArendi Therapeutics.

Niektóre enzymy deubikwitynazy modulującymi poziom białek kluczowych dla odpowiedzi immunologicznej w chorobach nowotworowych, ponieważ ich aktywność reguluje proces ubikwitynacji i następczej degradacji białek. Ubikwitynacja to niezbędny w organizmie proces naznaczania białek w celu uruchomienia komórkowego systemu „sprzątającego”, odpowiadającego za regulację funkcjonowania komórek, m.in. namnażanie, obumieranie, odpowiedź immunologiczną czy prezentację antygenu. Nadmierna aktywność deubikwitynaz może prowadzić do zaburzenia procesu ubikwitynacji, co jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Hamowanie nadaktywności deubikwitynaz przywraca organizmowi zdolność poprawnej odpowiedzi immunologicznej na nowotwory

OncoArendi w 2019 roku prowadziło wstępne badania eksploracyjne w oparciu o blokowanie aktywności tej grupy białek. Opracowano szereg nowych testów przesiewowych oraz testów krzyżowych opartych na naturalnych substratach deubikwitynaz. W efekcie wyłoniona została struktura wiodąca i zidentyfikowano 2 nowe serie wczesnych związków, które poprzez zahamowanie aktywności wybranych deubikwitynaz stymulują odpowiedź immunologiczną na komórki nowotworowe oraz bezpośrednio hamują namnażanie i indukują śmierć komórek nowotworowych. Aktualnie spółka rozpoczyna fazę optymalizacji związków wiodących.