Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki niskocząsteczkowych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych

UDA-POIG.05.04.01-14-141/13-00 – Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki niskocząsteczkowych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych

Celem projektu jest uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku związanego z niskocząsteczkowymi związkami przeciwnowotworowymi i przeciwzapalnymi.

Budżet projektu: 570 000,00 PLN

Dofinansowanie: 399 000,00  PLN

                                                                                                                                                                                                                                                        

Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych

UDA-POIG.05.04.01-10-005/13-00 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych

Celem projektu jest uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku związanego z grupą nowych związków terapeutycznych o potencjalnym działaniu antynowotworowym.

Budżet projektu: 549 000,00 PLN

Dofinansowanie: 384 000,00  PLN

                                                                                                                                                                                                                                                        

Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

UDA-POIG.01.04.00-14-374/13 – Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

Celem ogólnym projektu jest opracowanie związku o działaniu przeciwastmatycznym, którego parametry pozwolą na wprowadzenie go do badań klinicznych, dzięki czemu wzmocni się konkurencyjność Wnioskodawcy oraz pozycja Polskiej nauki i przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Budżet projektu: 12 393 570,00 PLN

Dofinansowanie: 7 160 300,00  PLN

Czas trwania:  10.02.2014 – 31.12.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych

POIR.03.01.05-14-0015/17

Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych

Celem projektu realizowanego przez OncoArendi Therapeutics S.A. jest zakup usług doradczych umożliwiających pozyskanie kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji nowej serii na rynku głównym GPW. Pozyskany kapitał pozwoli na poszerzenie oferty (programy rozwoju nowych leków) i zwiększenie konkurencyjności (zaawansowany poziom rozwoju i obniżone ryzyko niepowodzenia) Wnioskodawcy na globalnym rynku farmaceutycznym. W wyniku analiz dokonanych przez Wnioskodawcę, rynek Główny GPW zapewni potencjalnie najlepsze warunki dostępu do wymaganego poziomu kapitału i dywersyfikację akcjonariuszy Spółki. Daje również najlepsze szanse na dalszy rozwój i wzrost wartości firmy.

Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki

MMP9 – PBS3/A8/36/2015 – Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki

Na padaczkę w Polsce choruje około 400 tysięcy osób, a roczne jej koszty w UE wynoszą 14 mld EUR. Nowym podejściem do leczenia padaczki jest przeciwdziałanie jej rozwojowi (epileptogenezie). Nasze badania wykazały kluczową rolę metaloproteazy zewnątrzkomórkowej, MMP-9 w epileptogenezie u zwierząt. Zważywszy na enzymatyczny i zewnątrzkomórkowy charakter MMP-9, wydaje się ona atrakcyjnym celem terapeutycznym. Niespecyficzne inhibitory metaloproteaz były testowane w klinice innych chorób, zwłaszcza nowotworów. W rezultacie istnieje duża grupa potencjalnych leków, nigdy nie postulowanych w leczeniu padaczki. Celem projektu jest: analiza takich substancji w leczeniu epileptogenezy (możliwości uzyskania “use-dependent patent” dla swoistych inhibitorów MMP-9). Planowane jest uzyskanie najbardziej obiecujących substancji raz przetestowanie ich penetracji przez barierę krew-mózg oraz hamującego wpływu na rozwój padaczki w odpowiednich modelach.

Budżet projektu: 3 108 250,00 PLN

Dofinansowanie OAT: 776 000,00  PLN

                                                                                                                                                                                                                                                    

Nowe leki służące do celowanej terapii szpiczaków mnogich

PBS/A7/9/2012 – Nowe leki służące do celowanej terapii szpiczaków mnogich

Mutacje w katalitycznej podjednostce kompleksu egzosomu – RNazie Dis3 – są znajdowane w komórkach szpiczaków mnogich oraz z niższą częstością w innych nowotworach. Mutacje te hamują aktywność egzonukolityczną domeny RNB Dis3 ale nie mają wpływu na aktywność endonukloityczną domeny PIN. Nasze wstępne dane wskazują, że inhibitory egzonukleolitycznej aktywności dodatkowej podjednostki egzosomu Rrp6 lub endonukleolitycznej aktywności domeny PIN Dis3 będą doskonałym źródłem leków specyficznie hamujących wzrost lub indukujących śmierć komórek nowotworowych ze zmutowanym Dis3. Ponadto zaburzenia metabolizmu RNA indukowane mutacjami w Dis3 powinny spowodować wrażliwość komórek na zahamowanie ekspresji innych białek, które mogą być celem terapii. Celem tego projektu jest poszukiwanie nowych inhibitorów Rrp6 i aktywności endonukleolitycznej domeny PIN Dis3 oraz innych białek, których inaktywacja spowoduje śmierć/zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych ze zmutowaną domeną RNB białka Dis3.

Budżet projektu: 5 713 300,00 PLN

Dofinansowanie OAT: 1 543 392,00  PLN

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Opracowanie kandydata na lek przeciwnowotworowy na bazie nowej grupy związków OAT-449

UDA-POIG.01.03.01-14-094/12 – Opracowanie kandydata na lek przeciwnowotworowy na bazie nowej grupy związków OAT-449

Celem ogólnym Projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki dzięki realizacji badań w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu (biotechnologia medyczna), czyli w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Celem bezpośrednim Projektu jest wyselekcjonowanie kandydata rozwojowego (development candidate) z grupy związków oznaczonej roboczo symbolem OAT-449 i doprowadzenie go do stanu gotowości do rejestracji (IND), a następnie do rozpoczęcia badań klinicznych Fazy 1 w celu leczenia guzów litych.

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

This site is registered on wpml.org as a development site.