Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych

POIR.03.01.05-14-0015/17

Wsparcie OncoArendi Therapeutics S.A. w dostępie do rynku kapitałowego poprzez zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania analiz niezbędnych do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym i debiutu akcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych

Celem projektu realizowanego przez OncoArendi Therapeutics S.A. jest zakup usług doradczych umożliwiających pozyskanie kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji nowej serii na rynku głównym GPW. Pozyskany kapitał pozwoli na poszerzenie oferty (programy rozwoju nowych leków) i zwiększenie konkurencyjności (zaawansowany poziom rozwoju i obniżone ryzyko niepowodzenia) Wnioskodawcy na globalnym rynku farmaceutycznym. W wyniku analiz dokonanych przez Wnioskodawcę, rynek Główny GPW zapewni potencjalnie najlepsze warunki dostępu do wymaganego poziomu kapitału i dywersyfikację akcjonariuszy Spółki. Daje również najlepsze szanse na dalszy rozwój i wzrost wartości firmy.

This site is registered on wpml.org as a development site.