Nowe leki służące do celowanej terapii szpiczaków mnogich

PBS/A7/9/2012 – Nowe leki służące do celowanej terapii szpiczaków mnogich

Mutacje w katalitycznej podjednostce kompleksu egzosomu – RNazie Dis3 – są znajdowane w komórkach szpiczaków mnogich oraz z niższą częstością w innych nowotworach. Mutacje te hamują aktywność egzonukolityczną domeny RNB Dis3 ale nie mają wpływu na aktywność endonukloityczną domeny PIN. Nasze wstępne dane wskazują, że inhibitory egzonukleolitycznej aktywności dodatkowej podjednostki egzosomu Rrp6 lub endonukleolitycznej aktywności domeny PIN Dis3 będą doskonałym źródłem leków specyficznie hamujących wzrost lub indukujących śmierć komórek nowotworowych ze zmutowanym Dis3. Ponadto zaburzenia metabolizmu RNA indukowane mutacjami w Dis3 powinny spowodować wrażliwość komórek na zahamowanie ekspresji innych białek, które mogą być celem terapii. Celem tego projektu jest poszukiwanie nowych inhibitorów Rrp6 i aktywności endonukleolitycznej domeny PIN Dis3 oraz innych białek, których inaktywacja spowoduje śmierć/zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych ze zmutowaną domeną RNB białka Dis3.

Budżet projektu: 5 713 300,00 PLN

Dofinansowanie OAT: 1 543 392,00  PLN