Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

UDA-POIG.01.04.00-14-374/13 – Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

Celem ogólnym projektu jest opracowanie związku o działaniu przeciwastmatycznym, którego parametry pozwolą na wprowadzenie go do badań klinicznych, dzięki czemu wzmocni się konkurencyjność Wnioskodawcy oraz pozycja Polskiej nauki i przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Budżet projektu: 12 393 570,00 PLN

Dofinansowanie: 7 160 300,00  PLN

Czas trwania:  10.02.2014 – 31.12.2015