Reaktywacja przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników

20/EuroNanoMed/2021 – Reaktywacja przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w glejakach przy wykorzystaniu innowacyjnych, ukierunkowanych nanonośników

Celem projektu jest opracowanie „inteligentnych” nanosystemów dostarczających czynniki immunomodulujące do guza w celu reaktywacji odpowiedzi przeciwnowotworowej i uwrażliwienia glejaka na immunoterapie. Glejaki złośliwe, najczęstsze pierwotne guzy mózgu u dorosłych są mało wrażliwe na obecnie stosowane terapie i immunoterapia jest mało skuteczna ze względu na immunosupresyjne mikrośrodowisko guza i przeprogramowanie mikrogleju i makrofagów naciekających glejaki. Proponujemy dostarczenie do guza ukierunkowanych nośników zawierających cząsteczki terapeutyczne siRNA lub inhibitor OAT w celu przeprogramowanie mikrogleju i makrofagów w guzie i wspierania immunoterapii. Do tej pory nie udawało się dostarczyć do guza cząsteczek immunomodulujących ze względu na ograniczenia w postaci bariery krew-mozg i słabej penetracji tych cząsteczek. Zastosowanie nowych nośników umożliwi efektywne zahamowanie nieprawidłowej odpowiedzi i zwiększenie efektywności immunoterapii z przeciwciałem przeciwko immunologicznym punktom kontrolnym (anty-PD1), co powinno umożliwić naciek i prawidłowe działanie limfocytów T cytotoksycznych i przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej. Powodzenie projektu udowodni możliwość terapeutycznego przeprogramowania mikrośrodowiska guza przy użyciu terapeutycznych cząsteczek i zapewni inteligentny nanosystem immunomodulujący do dalszych badań przedklinicznych. Stworzy istotną klinicznie własność intelektualną, a także nową wiedzę w dziedzinie badań nad rakiem.

Wartość projektu: 929 777,16 PLN

Wartość dofinansowania: 858 305,37 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.