Badania i rozwój

  • Pipeline
  • Unikatowa platforma RNA
  • Potencjalne cele białkowe
  • Publikacje i plakaty
  • Granty

PIPELINE

Molecure odkrywa, opracowuje i komercjalizuje przełomowe drobnocząsteczkowe leki przyszłości, oddziałujące na nowe cele terapeutyczne w obrębie RNA i białek, aby umożliwić leczenie chorób nowotworowych, włóknieniowych i zapalnych.
Wyjątkowe kompetencje wewnętrzne firmy Molecure w obszarze chemii medycznej i odkrywania leków, w połączeniu z licencjami z wiodących uniwersytetów, pozwoliły na stworzenie szerokiego portfolio potencjalnych leków, ukierunkowanych na unikalne, niezbadane dotąd cele białkowe oraz platformę odkrywania leków drobnocząsteczkowych, które bezpośrednio modulują mRNA.

photo-left

Celowanie w RNA – nowy strategiczny kierunek

Ludzkie RNA stanowi wachlarz tysięcy potencjalnych celów terapeutycznych umożliwiając opracowywanie nowych leków drobnocząsteczkowych, które mogą modulować przebieg chorób.
Firma Molecure rozwija unikalną platformę RNA do odkrywania związków drobnocząsteczkowych, które oddziałują bezpośrednio z mRNA, aby zapobiec translacji i ekspresji białek. Platforma ta koncentruje się na mRNA białek odgrywających rolę w chorobach włóknieniowych i nowotworowych. Białka te nie pozwalają na bezpośrednią modulację ich funkcji za pomocą związków drobnocząsteczkowych i w związku z tym nie stanowią celów terapeutycznych, które można modulować za pomocą tradycyjnych małych cząsteczek.
Firma Molecure rozpoczęła współpracę na zasadach wyłączności i zawarła umowę współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK). Dzięki temu firma ma dostęp do światowej czołówki w dziedzinie badań nad mRNA, w tym do unikatowej platformy bioinformatycznej opracowanej przez Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, kierowane przez prof. Janusza Bujnickiego. Platforma ta daje firmie Molecure możliwość zastosowania lepszych niż standardowe metod w odkrywaniu drobnocząsteczkowych leków ukierunkowanych na RNA.

Potencjalne cele białkowe

Firma Molecure odkrywa i opracowuje pierwsze w swojej klasie leki drobnocząsteczkowe oddziałujące z wybranymi, niepoznanymi dotąd białkami, co umożliwia leczenie chorób nowotworowych, zapalnych i włóknieniowych.
Molecure potwierdziła już swoje unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej i badań translacyjnych, generując zróżnicowane portfolio, składające się z dziesięciu różnych programów badawczych, z których:

– pierwszy kandydat na lek OATD-01 znajduje się już w fazie badań klinicznych, a kolejna cząsteczka OATD-02 ma rozpocząć fazę badań klinicznych w drugiej połowie 2022 r.

– pozostałe programy znajdują się we wczesnej fazie rozwoju (faza odkrywania); obejmują one i są ukierunkowane na 4 niepoznane dotąd nowe grupy celów terapeutycznych (arginazy, chitynazy i deubikwitynazy oraz nieujawniony cel).

Inhibitory arginaz

Arginaza 1 (ARG1) i arginaza 2 (ARG2) są potwierdzonymi celami terapeutycznymi, które zostały opisane w różnych typach nowotworów, gdzie ich zwiększona aktywność koreluje z zaawansowaniem choroby i gorszym rokowaniem klinicznym, ze względu na zmniejszony poziom argininy.
Główny kandydat kliniczny Molecure, OATD-02, jest potencjalnie pierwszym i jedynym podwójnym inhibitorem arginaz, rozwijanym do leczenia nowotworów, wpływającym zarówno na odpowiedź immunologiczną wobec komórek w guzie nowotoworowym, jak i ich metabolizm. Substancję tę wybrano jako kandydata do badań klinicznych w potencjalnym leczeniu szerokiej gamy nowotworów w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Oczekuje się, że OATD-02 rozpocznie fazę I/II badań klinicznych w drugiej połowie 2022 r.
Firma Molecure, we współpracy ze swoim partnerem, firmą SyVento, prowadzi też prace nad własną formulacją liposomalną inhibitorów arginazy, celem zwiększenia ich biodostępności i ukierunkowanej ekspozycji wewnątrz guza.

Inhibitory chitynaz oraz modulatory białek chitynazopodobnych

Chitotriozydaza (CHIT1) i kwaśna chitynaza ssacza (AMCase) to enzymatycznie aktywne chitynazy, o opisanej roli w patologii przewlekłych chorób płuc, takich jak astma i choroby śródmiąższowe, w tym idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) i sarkoidoza. Zwiększone stężenie chitotriozydazy (CHIT1) występuje w chorobach zapalnych i włóknieniowych związanych z nadmierną aktywacją makrofagów. Firma Molecure opracowała unikalne serie podwójnych i selektywnych inhibitorów chitynaz, które modulują czynność makrofagów, oferując tym samym nowe podejście terapeutyczne w chorobach zapalnych i włóknieniowych.

Umowa z Galapagos – OATD-01 (GLPG4716)

OATD-01 to pierwszy w swojej klasie inhibitor chitynaz przeznaczony do stosowania w leczeniu chorób włóknieniowych, w tym idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc, takich jak sarkoidoza.
OATD-01 jest podwójnym inhibitorem CHIT1 i AMCase, który w badaniach przedklinicznych wykazał silne działanie przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe w modelach chorób włóknieniowych, w tym włóknieniu płuc.
Licencja na OATD-01 została udzielona firmie Galapagos NV na globalny rozwój i wprowadzenie produktu na rynek pod nazwą GLPG4716. GLPG4716 ma przejść badania kliniczne fazy II w leczeniu IPF w 2022 r.

Program YKL-40

YKL-40 to białko chitynazopodobne (CLP) należące do rodziny chitynaz, jednak nieposiadające aktywności enzymatycznej. YKL-40 wykazuje funkcję czynnika wzrostu i odgrywa rolę w proliferacji komórek nowotworowych poprzez aktywację kluczowych szlaków sygnałowych.
Program firmy Molecure doprowadził do odkrycia związku OAT-3912, który silnie i selektywnie wiąże się z YKL-40, nie blokując aktywności innych chitynaz. W badaniach przedklinicznych na modelach raka jelita grubego wykazano, że OAT-3912 spowalnia wzrost guza przez reaktywację odpowiedzi układu odpornościowego, oferując w ten sposób potencjalne korzyści terapeutyczne w wielu typach nowotworów.

Selektywny inhibitor CHIT1

Firma Molecure opracowuje selektywne inhibitory CHIT1, strukturalnie różne od OATD-01, do leczenia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) i potencjalnie szerokiego spektrum chorób neurologicznych, które charakteryzują się nadmierną aktywacją komórek zapalnych w mózgu.

Program inhibitorów deubikwitynazy (DUB)

Deubikwitynazy (DUBs) są enzymami modulującymi ubikwitynację i następującą po niej degradację białek. Nadmierna aktywność DUBs i wynikająca z niej upośledzony proces ubikwitynacji białek jest związana z wieloma nowotworami i chorobami neurodegeneracyjnymi.
Firma Molecure opracowuje inhibitory DUBs, w tym selektywny inhibitor proteazy specyficznej dla ubikwityny 7 (USP7), której nieprawidłowa aktywacja sprzyja onkogenezie, stanowiąc obiecujący cel terapeutyczny w leczeniu nowotworów.

Aktualne granty

W Molecure poszukujemy innowacyjnych rozwiązań aby pomóc pacjentom z nieuleczalnymi chorobami.

Od założenia w 2012 r. OncoArendi Therapeutics pozyskało środki od inwestorów prywatnych oraz z szeregu dotacji spółfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE i programu Horyzont 2020 na rozwój pięciu nowych leków drobnocząsteczkowych.