RB nr 48 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2022 roku