RB nr 36 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej