RB nr 35 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie