RB nr 3 Uchwała KDPW dotycząca wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem