RB nr 28 Podsumowanie kosztów emisji akcji na okaziciela serii H w ramach oferty publicznej