RB nr 27 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji