RB nr 26 Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki na skutek jego śmierci