RB nr 25 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR