RB nr 24 Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii H