RB nr 22 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW