RB nr 2 Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ofercie