RB nr 18 Zawarcie umowy na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenia badania klinicznego drugiej fazy typu ‘Proof-of-Concept’ dla związku OATD-01