RB nr 17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia