RB nr 16 Informacja nt. kosztów oferty publicznej akcji serii F