RB nr 14 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F