RB nr 13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2023 roku oraz informacja o zmianie w składzie Rady Nadzorczej