RB nr 13 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia