RB nr 10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów