RB 46 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości