RB 42 Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej