RB 38 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2023 r.