RB 37 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2023 r.