RB 36 Informacja o pozytywnej ocenie wniosku Spółki w ramach naboru do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki