RB 34 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H