RB 32 Warunkowa rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.