RB nr 30 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR