RB 3/2024 Złożenie ponownego wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną w Unii Europejskiej oraz Norwegii