RB 1/2024 Aktualizacja informacji nt. wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania fazy II dla cząsteczki OATD-01 w UE i Norwegii oraz aktualizacja informacji nt. statusu badania w USA