Rafał Krenke

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. Krenke kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i  konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc.

Prof. Krenke należy do European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2014 jest członkiem Zarządu Głównego), Towarzystwa Internistów Polskich. Jego zaintersowania naukowe koncentrują się wokół obturacyjnych chorób płuc, chorób opłucnej i technik endoskopowych stosowanych w diagnostyce i leczeniu chorób płuc. Jest współautorem 80 prac oryginalnych, 40 prac poglądowych, 50 rozdziałów w podręcznikach i opracowaniach monograficznych, 109 komunikatów zjazdowych, z sumarycznym IF publikacji pełnotekstowych 146,549. Recenzuje prace w kilkunastu czasopismach naukowych m.in. Mayo Clinic Proceedings, Respiratory Care, Respiration, Respiratory Medicine, BMC Infectious Diseases, International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, BMC Pulmonary Medicine etc. Kierował kilkoma grantami naukowymi, a także uzyskał niezależny grant badawczy przyznany przez Pfizer Inc.

Prof. Krenke odbył staże zagraniczne m.in. w Klinik fur Lungen und Bronchialerkrankungen, Greifenstein (Niemcy), w Department of Chest Diseases St. Antonius Hospital, Nieuwegein (Holandia) oraz w Ruhrandklinik, Essen (Niemcy). Ukończył również wiele profesjonalych szkoleń m.in. kurs Live Interventional Bronchoscopy we Francji, kurs protezowania dróg oddechowych we Francji oraz kurs bronchoskopowy w Grecji organizowany przez European Respiratory Society.

Jego osiągnięcia zostały uhonorowane wieloma nagrodami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz i wieloma innymi nagrodami za dorobek naukowy.

This site is registered on wpml.org as a development site.