Marta Borkowska

Podczas studiów w latach 2010-2013 współpracowała z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – początkowo jako stażystka, następnie jako specjalista w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami. Od stycznia 2014 roku pełniła funkcję Managera, następnie Dyrektora Operacyjnego, Dyrektora ds. Grantów i Kontraktów, a obecnie Dyrektora Biura Zarządu w Molecure. Odpowiedzialna za kompleksową realizację projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych o łącznej wartości ponad 180 mln zł. Brała również aktywny udział w procesach związanych z pozyskaniem kapitału prywatnego, w tym upublicznieniu Spółki na GPW w kwietniu 2018 roku. Obecnie koordynuje również działania związane z komunikacją i relacjami inwestorskimi w Spółce.