Douglas Hay

Dr Douglas W.P. Hay uzyskał stopień Doktora Fizjologii i Farmakologii na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji.

Douglas ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach kierowniczych. Pracował w obszarze poszukiwania nowych leków, przede wszystkim w obszarze terapii chorób zapalnych i układu oddechowego. W 1985 r. Douglas dołączył do firmy GlaxoSmithKline, a w latach 2001-2007 jako członek zarządu (VP) kierował zespołem 80 badaczy poszukujących nowych leków w Centrum Doskonałości Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP, ang. COPD).

W latach 1985-2007, pracował dla firmy GSK, gdzie kierowany przez niego zespół zidentyfikował ponad 25 związków wyselekcjonowanych do dalszego rozwoju, z których jeden został wprowadzony na rynek, drugi zgłoszony do NDA a trzeci przeszedł pozytywnie Fazę III badań klinicznych.

W 2007 r. Douglas dołączył do firmy Galleon Pharmaceuticals, startupu w Horsham, w stanie Pennsylvania, jako członek zarządu (Senior VP) w zakresie poszukiwania nowych leków. W niespełna 6 miesięcy zbudowała grupę o wysokich kompetencjach zajmującą się lekami ba choroby układu oddechowego, takimi jak zaburzenia, bezdech podczas snu (and. sleep apnea). Douglas jest uznanym międzynarodowym ekspertem w obszarze badań i terapii chorób układu oddechowego. Jest autorem ponad 100 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, ponad 40 rozdziałów książkowych i prac przeglądowych, był współredaktorem dwóch książek. Obecnie Douglas pełni funkcję Prezesa spółki Hay Drug Discovery Consulting, LLC, którą założył we wrześniu 2009 r.