Adam Gołębiowski

Dr Adam Gołębiowski współzałożyciel i akcjonariusz Molecure. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami badawczo-rozwojowymi z udokumentowanymi sukcesami w projektowaniu nowych leków. W roku 1987 ukończył doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN a następnie staż podoktorski na Wayne State University, Michigan, USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu grupami chemicznymi prowadzącymi badania nad nowymi lekami (drug discovery). W latach 1989-2006 kierował grupami chemików medycznych i programami badawczymi w Procter & Gamble Pharmaceuticals a następnie w latach 2006-2012 w Institutes for Pharmaceutical Discovery (IPD) w Connecticut, USA. Autor ponad 30 patentów, 100 prac oryginalnych, artykułów przeglądowych i książek.