Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora arginazy do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej

POIR.01.01.01-00-0415/17

Celem projektu jest dalszy rozwój opracowanego przez OncoArendi kandydata klinicznego OATD-02, potencjlnie najlepszego w swojej klasie inhibitora arginazy, enzymu, który pozwala komórkom nowotworowym unikać odpowiedzi immunologicznej organizmu. OATD-02 został wyłoniony w wyniku prac prowadzonych w projekcie pt.: „Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego” (STRATEGMED II). Oczekiwanym końcowym rezultatem projektu będzie wykazanie bezpieczeństwa i wstępnego działania przeciwnowotworowego OATD-02 w pierwszej fazie badań klinicznych z udziałem pacjentów, co umożliwi skuteczną komercjalizację wyników projektu. Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji firmie farmaceutycznej w celu ukończenia badań klinicznych i wprowadzenia leku na rynek światowy, w tym na terytorium RP.

Leczenie nowotworów nadal pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną w zakresie skuteczności, działań niepożądanych i kosztów. Rozwój terapii skojarzonych w obszarze immunoterapii przeciwnowotworowej stanowi obecnie najbardziej obiecujące i najszybciej rozwijające się podejście terapeutyczne, a firmy farmaceutyczne aktywnie poszukują cząsteczek celujących w nowe cele biologiczne, o nowych mechanizmach działania. Dzięki skutecznemu blokowaniu arginazy zarówno wewnątrz komórek jak i poza nimi oraz atrakcyjnemu profilowi farmakokinetycznemu wskazującemu na możliwość podawania leku doustnie raz dziennie, OATD-02 ma potencjał być najlepszym w świecie lekiem w swojej klasie (ang. best-in-class). Związek wykazuje działanie przeciwnowotworowe w mysich modelach raka płuc, okrężnicy i skóry, w monoterapii i potęguje działanie innych leków w terapiach skojarzonych. Ponadto, uzyskano obiecujące wyniki w szczurzym modelu glejaka, niezaspokojonej potrzebie medycznej na świecie. Dawki OATD-02, które pozwalają na hamowanie wzrostu guzów nie wykazują poważnych działań ubocznych, co sugeruje na szerokie okno terapeutyczne u ludzi.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.