Test

  • RODZAJ

  • WYŚWIETL

Title
Type
Date
Publication date
File
RB 35 Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do brytyjskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych [MHRA]
Raporty bieżące ESPI
2023
September 20, 2023
RB 34 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H
Raporty bieżące ESPI
2023
September 15, 2023
RB 33 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Raporty bieżące ESPI
2023
September 15, 2023
RB 32 Warunkowa rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Raporty bieżące ESPI
2023
September 15, 2023
RB nr 31 Złożenie wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną do Europejskiej Agencji Leków [EMA]
Raporty bieżące ESPI
2023
September 8, 2023
RB nr 30 Otrzymanie zgody amerykańskiej Institutional Review Board na badanie kliniczne II fazy dla związku OATD-01
Raporty bieżące ESPI
2023
September 5, 2023
RB nr 29 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Raporty bieżące ESPI
2023
August 16, 2023
RB nr 28 Podsumowanie kosztów emisji akcji na okaziciela serii H w ramach oferty publicznej
Raporty bieżące ESPI
2023
August 4, 2023
RB nr 27 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
Raporty bieżące ESPI
2023
August 4, 2023
RB nr 26 Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki na skutek jego śmierci
Raporty bieżące ESPI
2023
July 31, 2023
This site is registered on wpml.org as a development site.