Test

  • RODZAJ

  • WYŚWIETL

Title
Type
Date
Publication date
File
RB 13/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024 roku
Raporty bieżące ESPI
2024
June 13, 2024
RB 12/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2024 roku
Raporty bieżące ESPI
2024
June 13, 2024
RB 11/2024 Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii
Raporty bieżące ESPI
2024
May 21, 2024
RB 9/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raporty bieżące ESPI
2024
May 17, 2024
RB 8/2024 Informacja nt. publikacji skorygowanych sprawozdań finansowych za 2023 r.
Raporty bieżące ESPI
2024
May 17, 2024
Skonsolidowany raport Grupy Molecure za I kwartał 2024
Raporty okresowe ESPI
2024
May 17, 2024
RB 7/2024 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku
Raporty bieżące ESPI
2024
May 14, 2024
RB 6/2024 Informacja nt. korekty sprawozdań finansowych za 2023 r.
Raporty bieżące ESPI
2024
April 30, 2024