Wyniki wyszukiwania

Szukana fraza: test

62 wyników
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 47/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa – AKTUALIZACJA z dn. 20.01.2022

  W związku z realizacją projektu: DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 2 miesięcy od […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 29/2021–DUBs – Sukcesywna dostawa zestawów do testu alphascreen

  W związku z realizacją projektu: DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywna dostawa zestawów do testu alphascreen przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 29_2021_zapytanie 29_2021_załączniki

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 28/2021-DUBs-Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa

  W związku z realizacją projektu: DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę wybranych testów Elisa przez okres 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 28_2021_zapytanie 28_2021_załączniki

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 27/2021-DUBs-Sukcesywna dostawa testu do badania aktywności deubikwitynaz

  W związku z realizacją projektu: DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę testu do badania aktywności deubikwitynaz z wykorzystaniem substratu białkowego połączonego z ubikwityną za pomocą natywnego […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/2021-DUBs – Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa

  W związku z realizacją projektu: DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Sukcesywna dostawa wybranych testów Elisa, dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 9 miesięcy od […]

  Przejdź do strony
 • REQUEST FOR THE PROPOSAL No. 62/2020-DUBs-The service requested is to test the inhibitory activity of 5 compounds in human deubiquitinase (DUB) panel

  The order carried out as a part of the project titled: DUBs – RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DEUBIQUITINASE INHIBITORS IN ANTITUMOR IMMUNOTHERAPY (POIR.01.01.01-00-0615/19) co-financed by European Union Funds and because of the competitiveness principle We hereby look for Contractor ready to perform: The service requested is to test the inhibitory activity of 5 compounds in […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 72/2019 – IPF/YKL40/ARG – testy ELISA

  W związku z realizacją projektów: IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16), ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17) współfinansowanych ze […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 43/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG/SARCO/DUBs – Sukcesywna dostawa białek rekombinowanych oraz testów Elisa przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

  W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 74/2018 – IBD/IPF/YKL-40 – testy ELISA

  W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 70/2018 – IBD/IPF – testy ELISA

  W związku z realizacją projektu: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 58/2018 – IBD/IPF/YKL-40 – testy ELISA

  W związku z realizacją projektów: IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15), YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 37/2018 – IBD/IPF – substraty dla chitynaz wykorzystywane w testach enzymatycznych

   W związku z realizacją projektów: IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15) oraz IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15), Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady […]

  Przejdź do strony