Wyniki wyszukiwania

Szukana fraza: covid-19

10 wyników
 • OncoArendi Therapeutics broadens its collaboration with VIB, a leading life science research institute in Europe, to investigate the role of chitinase family of proteins as potential therapeutic targets in COVID-19 patients

  OncoArendi Therapeutics SA today signed an agreement with VIB, one of the world leading life science research institutes. The scope of this research collaboration focuses on the role of chitinase and chitinase-like-proteins (CLPs) in COVID-19 and subsequent complication. This collaboration can lead to identification of new drug candidates that can alleviate COVID-19 complications, such as […]

  Przejdź do strony
 • OncoArendi Therapeutics rozpoczyna współpracę naukową z wiodącym światowym instytutem badawczym VIB z Belgii w kierunku potencjalnych terapii powikłań po COVID-19

  OncoArendi Therapeutics S.A. podpisało dziś umowę z wiodącym światowym ośrodkiem badawczym – belgijskim Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Jej zakres dotyczy badania roli wybranych białek z platformy chitynazowej rozwijanej przez OncoArendi w przebiegu i powikłaniach COVID-19. Umowa o współpracy obejmuje wykonanie przez zespół prowadzony przez wybitnego specjalistę prof. Barta Lambrechta badań nad zastosowaniem opracowanych przez […]

  Przejdź do strony
 • Drug Candidate OATD-01 may find use in treatment of pulmonary fibrosis in patients who have survived a new coronavirus infection (COVID-19)

  Potential effectiveness of OATD-01 in the treatment of pulmonary fibrosis is based on a unique mechanism of inhibiting a new biological target – chitotriosidase 1 (CHIT1) Linking COVID-19 infection to pulmonary fibrosis where CHIT1 plays a role will increase the value of OATD-01 and other chitinase inhibitors for potential partners

  Przejdź do strony
 • Kandydat na lek OncoArendi Therapeutics (OATD-01) może znaleźć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc u pacjentów po przebytej infekcji koronawirusem (COVID-19)

  Potencjalna skuteczność OATD-1 w leczeniu włóknienia płuc jest oparta o nowy mechanizm polegający na blokowaniu aktywności białka – chitotriozydazy (CHIT1). Powiązanie zakażenia COVID-19 z mechanizmem włóknienia płuc zwiększy wartość projektu OATD-01 dla potencjalnych partnerów.

  Przejdź do strony
 • Marcin Szumowski i Rafał Kamiński z Zarządu OncoArendi kupili akcje Spółki

  Dalszy wzrost wartości OncoArendi opiera się na strategii rozwoju m.in. w obszarze małych cząsteczek celujących w mRNA oraz komercjalizacji kandydatów, w tym najbardziej zaawansowanej cząsteczki OATD-02 W dniu 17 maja Spółka OncoArendi poinformowała o nabyciu przez dwóch jej menadżerów łącznie ponad 3,5 tys. akcji Spółki za kwotę ok. 165 tys. PLN. Prezes Zarządu, CEO – […]

  Przejdź do strony
 • Kolejna inwestycja Michała Sołowowa w biotechnologię – podał Business Insider Polska.

  W wywiadzie dla Business Insider, Michał Sołowow, który jest od kilku lat jest naszym największym akcjonariuszem,  podkreśla długofalową inwestycję oraz potencjał rozwoju  OncoArendi Therapeutics, chwali świetny zespół spółki i jego ostatnie sukcesy. Najnowsza inwestycja Michała Sołowowa dotyczy spółki ExploRNA, które zajmuje się technologią mRNA wykorzystywaną między innymi w szczepionkach na COVID-19. Według Michała Sołowowa ExploRNA […]

  Przejdź do strony
 • Announcement of the result of tender procedure No. 60/2020 – YKL-40

  OBJECT FOR THE REQUEST: Expert advice and consulting in the area of biological and translational research, including the role of CHIT3L1 (YKL-40) and CHIT1 proteins in lung diseases, in particular in (also COVID-19 induced) lung fibrosis, as well as testing OAT compounds in animal models. After collecting all the information regarding the request for proposal and […]

  Przejdź do strony
 • Ogłoszenie wyników postępowania nr 60/2020 – YKL40

  Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych, w tym roli białek CHIT3L1 (YKL-40) oraz CHIT1 w chorobach płuc, szczególnie we włóknieniu płuc (m.in. po przebytym COVID-19) oraz efektu leczniczego rozwijanych cząsteczek OAT. Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 60/2020 – YKL-40 – Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych – aktualizacja z dnia 27.10.2020

  W związku z realizacją projektu: ⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych i translacyjnych, w […]

  Przejdź do strony
 • REQUEST FOR THE PROPOSAL No. 60/2020 – YKL-40 – Expert advice and consulting in the area of biological and translational research – update of 27.10.2020

  The order carried out as a part of the project titled: – YKL-40: “DEVELOPMENT OF A FIRST-IN-CLASS SMALL MOLECULE DRUG CANDIDATE FOR CANCER TREATMENT THROUGH YKL40 INHIBITION” (POIR.01.01.01-00-0552/16) co-financed by European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service: Expert advice and consulting in the […]

  Przejdź do strony